Thể loại:

archetype

Đăng ký theo dõi archetype phát âm