Thể loại:

beag

Đăng ký theo dõi beag phát âm

  • phát âm madra madra [ga]
  • phát âm beag beag [ga]