Thể loại:

bokstavering

Đăng ký theo dõi bokstavering phát âm

 • phát âm David David [en]
 • phát âm Martin Martin [de]
 • phát âm Adam Adam [en]
 • phát âm Urban Urban [en]
 • phát âm Erik Erik [fi]
 • phát âm Johan Johan [nl]
 • phát âm Wilhelm Wilhelm [de]
 • phát âm Gustav Gustav [hr]
 • phát âm Xerxes Xerxes [en]
 • phát âm Tore Tore [en]
 • phát âm cesar cesar [es]
 • phát âm Filip Filip [sv]
 • phát âm Rudolf Rudolf [cs]
 • phát âm Åke Åke [sv]
 • phát âm Viktor Viktor [sv]
 • phát âm Kalle Kalle [sv]
 • phát âm Niklas Niklas [de]
 • phát âm Yngve Yngve [no]
 • phát âm Sigurd Sigurd [sv]
 • phát âm Ivar Ivar [sv]
 • phát âm Helge Helge [da]
 • phát âm Petter Petter [sv]
 • phát âm Olle Olle [sv]
 • phát âm Bertil Bertil [sv]
 • phát âm Ludvig Ludvig [sv]
 • phát âm Qvintus Qvintus [sv]
 • phát âm ärlig ärlig [sv]
 • phát âm Östen Östen [sv]
 • phát âm Zäta Zäta [sv]