Thể loại:

determiner

Đăng ký theo dõi determiner phát âm

 • phát âm what what [en]
 • phát âm that that [en]
 • phát âm the the [en]
 • phát âm some some [en]
 • phát âm neither neither [en]
 • phát âm another another [en]
 • Ghi âm từ ထို ထို [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဒီ ဒီ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ များ များ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ များကြီး များကြီး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဟို ဟို [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ အချို့ အချို့ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ အားလုံး အားလုံး [my] Đang chờ phát âm