Thể loại:

dialecticism

Đăng ký theo dõi dialecticism phát âm