Thể loại:

diminish

Đăng ký theo dõi diminish phát âm