Thể loại:

Door

Đăng ký theo dõi Door phát âm

 • phát âm puerta puerta [es]
 • phát âm deur deur [nl]
 • phát âm dir dir [de]
 • phát âm Tür Tür [de]
 • phát âm porta porta [it]
 • phát âm portal portal [en]
 • phát âm panel panel [en]
 • phát âm dier dier [af]
 • phát âm knockers knockers [en]
 • phát âm dyr dyr [sv]
 • phát âm bunt bunt [de]
 • phát âm dua dua [ms]
 • phát âm 戸 [ja]
 • phát âm дар дар [ru]
 • phát âm درب درب [fa]
 • phát âm atea atea [gl]
 • phát âm dør dør [da]
 • phát âm Genna Genna [it]
 • phát âm դուռ դուռ [hy]
 • phát âm דלת דלת [he]
 • phát âm urugi urugi [rn]
 • phát âm postern postern [en]
 • phát âm ढोका ढोका [ne]
 • phát âm isch isch [swg]
 • phát âm دروازه دروازه [fa]
 • phát âm oluggi oluggi [lg]
 • phát âm doro doro [de]
 • phát âm pòrta pòrta [oc]
 • phát âm türa türa [et]
 • phát âm kofa kofa [ha]
 • phát âm بَاب بَاب [ar]
 • phát âm uksa uksa [sme]
 • phát âm dvere dvere [sk]
 • phát âm odźwierny odźwierny [pl]
 • phát âm purtòun purtòun [egl]
 • phát âm dorus dorus [gd]
 • phát âm Dür Dür [gsw]
 • phát âm polte polte [fi]
 • phát âm drws drws [cy]
 • phát âm hurðin hurðin [is]
 • phát âm deure deure [oc]
 • phát âm huche huche [fr]
 • phát âm wziernik wziernik [pl]
 • phát âm درگا درگا [ku]
 • phát âm matu matu [lv]
 • phát âm paa paa [tl]
 • phát âm бжэ бжэ [kbd]
 • phát âm দরজা দরজা [bn]
 • phát âm ద్వారము ద్వారము [te]
 • phát âm faitoto’a faitoto’a [sm]
 • phát âm pòt pòt [oc]
 • phát âm pintô pintô [tl]
 • phát âm albaah albaah [so]
 • phát âm კარი კარი [ka]
 • phát âm işek işek [tt]
 • phát âm däör däör [li]
 • phát âm claustrum claustrum [la]
 • phát âm эшик эшик [ky]
 • phát âm gapy gapy [tk]
 • phát âm ruángan ruángan [ilo]
 • phát âm pultahan pultahan [ceb]
 • phát âm θύρα θύρα [grc]
 • phát âm eshik eshik [uz]
 • phát âm vudar vudar [rom]
 • phát âm дзвер дзвер [be]
 • phát âm દ્વાર દ્વાર [gu]
 • phát âm puarte puarte [fur]
 • phát âm کواڑ کواڑ [ur]
 • phát âm tawurt tawurt [kab]
 • phát âm uks uks [et]
 • phát âm lawang lawang [jv]
 • phát âm gonhi gonhi [sn]
 • phát âm (ə)ntʷá (ə)ntʷá [uby]
 • phát âm drah drah [bcq]
 • phát âm கதவு {ka-dha-vu} கதவு {ka-dha-vu} [ta]
 • Ghi âm từ duor duor [jam] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dibitu dibitu [kmb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ um-nyango um-nyango [ss] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chitseko chitseko [ny] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ faitotoa faitotoa [sm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ‘opani ‘opani [ty] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ucango ucango [xh] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tçenna tçenna [kr] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sivalo sivalo [ss] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sikwalo sikwalo [loz] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ isicabha isicabha [zu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lebati lebati [tn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lemati lemati [st] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mwelo mwelo [kg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nürüfwe nürüfwe [arn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ olujji olujji [lg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ omuvelo omuvelo [kj] Đang chờ phát âm