Thể loại:

fact

Đăng ký theo dõi fact phát âm

  • phát âm datum datum [de]
  • phát âm fakt fakt [yi]
  • phát âm 事實 事實 [zh]
  • phát âm تقصي تقصي [ar]
  • phát âm اﻣﺮ اﻣﺮ [ur]
  • Ghi âm từ fìrinn fìrinn [gd] Đang chờ phát âm