Thể loại:

figure of speech

Đăng ký theo dõi figure of speech phát âm