Thể loại:

fleuves

Đăng ký theo dõi fleuves phát âm

  • phát âm Danube Danube [en]
  • phát âm Tage Tage [de]
  • phát âm Ob Ob [de]
  • phát âm Nil Nil [ca]
  • phát âm Yang-tsê Kiang Yang-tsê Kiang [fr]
  • phát âm orb orb [en]