Thể loại:

fuego

Đăng ký theo dõi fuego phát âm

  • phát âm Prometeo Prometeo [eo]
  • phát âm candela candela [en]
  • phát âm ahi ahi [it]
  • phát âm quemazon quemazon [es]
  • phát âm deflagración deflagración [es]
  • phát âm foguero foguero [es]
  • Ghi âm từ kutral kutral [arn] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ küxal küxal [arn] Đang chờ phát âm