Thể loại:

Nimed

Đăng ký theo dõi Nimed phát âm

 • phát âm silver
  silver [en]
 • phát âm uno
  uno [es]
 • phát âm Henry
  Henry [en]
 • phát âm Edgar
  Edgar [en]
 • phát âm Anton
  Anton [fi]
 • phát âm Elisabeth
  Elisabeth [en]
 • phát âm Jakob
  Jakob [en]
 • phát âm valle
  valle [es]
 • phát âm Laine
  Laine [et]
 • phát âm Sigrid
  Sigrid [da]
 • phát âm Arnold
  Arnold [en]
 • phát âm Merlin
  Merlin [en]
 • phát âm Frida
  Frida [sv]
 • phát âm Kalle
  Kalle [de]
 • phát âm anu
  anu [fi]
 • phát âm karel
  karel [et]
 • phát âm andre
  andre [da]
 • phát âm Margit
  Margit [sv]
 • phát âm Merle
  Merle [fr]
 • phát âm Arno
  Arno [et]
 • phát âm Liisa
  Liisa [fi]
 • phát âm Aare
  Aare [et]
 • phát âm enn
  enn [et]
 • phát âm peep
  peep [en]
 • phát âm Andres
  Andres [sv]
 • phát âm Katariina
  Katariina [fi]
 • phát âm Jaan
  Jaan [et]
 • phát âm Leena
  Leena [fi]
 • phát âm Kadri
  Kadri [et]
 • phát âm Maarja
  Maarja [et]
 • phát âm Tiina
  Tiina [fi]
 • phát âm Liina
  Liina [fi]
 • phát âm Riina
  Riina [fi]
 • phát âm Maret
  Maret [et]
 • phát âm Jüri
  Jüri [et]
 • phát âm Sulev
  Sulev [et]
 • phát âm Salme
  Salme [fi]
 • phát âm Miina
  Miina [fi]
 • phát âm Marii
  Marii [et]
 • phát âm Tõnu
  Tõnu [et]
 • phát âm Toomas
  Toomas [et]
 • phát âm Mihkel
  Mihkel [et]
 • phát âm Kalev
  Kalev [et]
 • phát âm Tõnis
  Tõnis [et]
 • phát âm Rait
  Rait [et]
 • phát âm Eerik
  Eerik [fi]
 • phát âm Piret
  Piret [et]
 • phát âm Raino
  Raino [fi]
 • phát âm Evald
  Evald [et]
 • phát âm Joosep
  Joosep [et]
 • phát âm Külli
  Külli [et]
 • phát âm Allar
  Allar [et]
 • phát âm Jaak
  Jaak [et]
 • phát âm Priit
  Priit [et]
 • phát âm Kaarel
  Kaarel [et]
 • phát âm Kätlin
  Kätlin [et]
 • phát âm Madis
  Madis [et]
 • phát âm Urve
  Urve [et]
 • phát âm Aivar
  Aivar [et]
 • phát âm Siim
  Siim [et]
 • phát âm Anete
  Anete [et]
 • phát âm Aliide
  Aliide [et]
 • phát âm Kristjan
  Kristjan [et]
 • phát âm Romet
  Romet [et]
 • phát âm Hille
  Hille [fi]
 • phát âm Liisu
  Liisu [et]
 • phát âm Ats
  Ats [et]
 • phát âm Kadi
  Kadi [de]
 • phát âm Valdur
  Valdur [et]
 • phát âm Evi
  Evi [et]
 • phát âm Tiit
  Tiit [et]
 • phát âm Kaido
  Kaido [et]
 • phát âm Peeter
  Peeter [et]
 • phát âm Indrek
  Indrek [de]
 • phát âm Leida
  Leida [et]
 • phát âm Mikk
  Mikk [et]
 • phát âm Jaanus
  Jaanus [et]
 • phát âm Triinu
  Triinu [et]
 • phát âm Tristano
  Tristano [it]
 • phát âm Liisabet
  Liisabet [et]
 • phát âm Helve
  Helve [et]
 • phát âm Stiina
  Stiina [et]
 • phát âm Helju
  Helju [et]
 • phát âm Peedu
  Peedu [et]
 • phát âm Hindrek
  Hindrek [et]
 • phát âm Lembit
  Lembit [et]
 • phát âm Taali
  Taali [et]
 • phát âm Meinar
  Meinar [et]
 • phát âm Helda
  Helda [et]
 • phát âm Salmer
  Salmer [et]