Thể loại:

oriya

Đăng ký theo dõi oriya phát âm

 • phát âm pacha pacha [pt]
 • phát âm pita pita [es]
 • phát âm Bou Bou [ca]
 • phát âm gacha gacha [es]
 • phát âm luni luni [ro]
 • phát âm manas manas [or]
 • phát âm raga raga [pt]
 • phát âm bapa bapa [or]
 • phát âm uday uday [or]
 • phát âm Asti Asti [fi]
 • phát âm priyabrata priyabrata [or]
 • phát âm jagannatha jagannatha [or]
 • phát âm goda goda [sv]
 • phát âm kirana kirana [or]
 • phát âm adhar adhar [gd]
 • phát âm charma charma [kn]
 • phát âm matrubhumi matrubhumi [or]
 • phát âm ratha ratha [or]
 • phát âm ekamra ekamra [or]
 • phát âm Basi Basi [it]
 • phát âm brukhya brukhya [or]
 • phát âm chanda chanda [es]
 • phát âm bahi bahi [or]
 • phát âm Mitha Mitha [de]
 • phát âm ashru ashru [or]
 • phát âm swaduhina swaduhina [or]
 • phát âm kandha kandha [jv]
 • phát âm ganda ganda [eo]
 • phát âm griba griba [lv]
 • phát âm jivan jivan [or]
 • phát âm kancha kancha [or]
 • phát âm tatka tatka [or]
 • phát âm kanana kanana [or]
 • Ghi âm từ rasala rasala [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ pachila pachila [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jibha jibha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ talipa ତଳିପା talipa ତଳିପା [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tantu ତନ୍ତୁ tantu ତନ୍ତୁ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ମଇଁଷି ମଇଁଷି [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ganthi ganthi [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ akhi akhi [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ akhira bala akhira bala [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ akhira kajjal akhira kajjal [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chhatipata chhatipata [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chhau chhau [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chibuka chibuka [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chuti chuti [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ galkaksha galkaksha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ katidesha katidesha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jananendriya jananendriya [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jangha jangha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jhala ଝାଳ jhala ଝାଳ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kachati kachati [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kahuni kahuni [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kakha kakha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kanthaswar kanthaswar [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ karnna karnna [or] Đang chờ phát âm