• phát âm luni luni [ro]
 • phát âm Bou Bou [ca]
 • Ghi âm từ tantu ତନ୍ତୁ tantu ତନ୍ତୁ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ talipa ତଳିପା talipa ତଳିପା [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jhala ଝାଳ jhala ଝାଳ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jibha jibha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jananendriya jananendriya [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jangha jangha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chhatipata chhatipata [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chhau chhau [or] Đang chờ phát âm
 • phát âm chanda chanda [es]
 • Ghi âm từ chuti chuti [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chibuka chibuka [or] Đang chờ phát âm
 • phát âm charma charma [kn]
 • phát âm griba griba [lv]
 • phát âm goda goda [sv]
 • Ghi âm từ ganthi ganthi [or] Đang chờ phát âm
 • phát âm ganda ganda [eo]
 • Ghi âm từ galkaksha galkaksha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kanthaswar kanthaswar [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ katidesha katidesha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kahuni kahuni [or] Đang chờ phát âm
 • phát âm kandha kandha [jv]
 • Ghi âm từ kakha kakha [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kachati kachati [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ karnna karnna [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ akhira kajjal akhira kajjal [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ akhira bala akhira bala [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ akhi akhi [or] Đang chờ phát âm
 • phát âm adhar adhar [gd]