Thể loại:

ponderous

Đăng ký theo dõi ponderous phát âm