Thể loại:

sedimentary

Đăng ký theo dõi sedimentary phát âm