Thể loại:

syllable

Đăng ký theo dõi syllable phát âm

  • phát âm ei ei [de]
  • phát âm ey ey [is]
  • phát âm 음절 음절 [ko]