Thể loại:

they

Đăng ký theo dõi they phát âm

 • phát âm dem dem [de]
 • phát âm 他们 他们 [zh]
 • phát âm onlar onlar [tr]
 • phát âm im im [de]
 • phát âm 佢哋 佢哋 [yue]
 • phát âm онҳо онҳо [tg]
 • phát âm hng hng [ngh]
 • phát âm Kim oni są? Kim oni są? [pl]
 • phát âm זיי זיי [yi]
 • phát âm הם הם [he]
 • phát âm הן הן [he]
 • phát âm اونا اونا [fa]
 • phát âm أعربوا أعربوا [ar]
 • phát âm sikara sikara [pag]
 • phát âm ronónha ronónha [moh]
 • phát âm wiyawâw wiyawâw [cr]
 • phát âm isaan isaan [om]
 • phát âm قطعوا قطعوا [ar]
 • Ghi âm từ paykuna paykuna [qu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ସେମାନେ ସେମାନେ [or] Đang chờ phát âm