Thể loại:

three

Đăng ký theo dõi three phát âm

 • phát âm drei drei [de]
 • phát âm trois trois [fr]
 • phát âm 三 [zh]
 • phát âm trzy trzy [pl]
 • phát âm tre tre [da]
 • phát âm triple triple [en]
 • phát âm trio trio [en]
 • phát âm ثلاثة ثلاثة [ar]
 • phát âm tiga tiga [sv]
 • phát âm San San [grc]
 • phát âm trīs trīs [lv]
 • phát âm tran tran [de]
 • phát âm tatlo tatlo [tl]
 • phát âm மூன்று மூன்று [ta]
 • phát âm trey trey [en]
 • phát âm Sadi Sadi [ilo]
 • phát âm August III Sas (= trzeci) August III Sas (= trzeci) [pl]
 • phát âm trý trý [fo]
 • phát âm 彡 さん 彡 さん [ja]
 • phát âm ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ [pa]
 • phát âm nisto nisto [pt]
 • phát âm treor treor [sv]
 • phát âm τρισώματος τρισώματος [el]
 • phát âm tolu tolu [dtp]
 • phát âm nǃona nǃona [ngh]
 • phát âm hîrê hîrê [zza]
 • phát âm chrii chrii [jam]
 • phát âm hirê hirê [zza]
 • phát âm trê trê [fur]
 • phát âm trifocal trifocal [en]
 • phát âm yámni yámni [lkt]
 • phát âm ɕa ɕa [uby]
 • phát âm atọ atọ [ig]
 • Ghi âm từ trin trin [wa | rom] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ௩ [ta] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kutsatfu kutsatfu [ss] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dri dri [bs | sr | srn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ତିନି ତିନି [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ಮೂರು ಮೂರು [kn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ୩ [or] Đang chờ phát âm