Thể loại:

three

Đăng ký theo dõi three phát âm

 • phát âm trois
  trois [fr]
 • phát âm drei
  drei [de]
 • phát âm 三
  [zh]
 • phát âm trzy
  trzy [pl]
 • phát âm tre
  tre [da]
 • phát âm triple
  triple [en]
 • phát âm trio
  trio [en]
 • phát âm ثلاثة
  ثلاثة [ar]
 • phát âm tiga
  tiga [sv]
 • phát âm San
  San [grc]
 • phát âm tran
  tran [pl]
 • phát âm trīs
  trīs [lv]
 • phát âm tatlo
  tatlo [tl]
 • phát âm மூன்று
  மூன்று [ta]
 • phát âm trey
  trey [en]
 • phát âm Sadi
  Sadi [ilo]
 • phát âm 彡 さん
  彡 さん [ja]
 • phát âm August III Sas (= trzeci)
  August III Sas (= trzeci) [pl]
 • phát âm trý
  trý [fo]
 • phát âm nisto
  nisto [pt]
 • phát âm ਤਿੰਨ
  ਤਿੰਨ [pa]
 • phát âm tolu
  tolu [dtp]
 • phát âm treor
  treor [sv]
 • phát âm τρισώματος
  τρισώματος [el]
 • phát âm nǃona
  nǃona [ngh]
 • phát âm hîrê
  hîrê [zza]
 • phát âm chrii
  chrii [jam]
 • phát âm hirê
  hirê [zza]
 • phát âm trê
  trê [fur]
 • phát âm trifocal
  trifocal [en]
 • phát âm yámni
  yámni [lkt]
 • phát âm atọ
  atọ [ig]
 • phát âm ɕa
  ɕa [uby]
 • phát âm ୩
  [or]
 • phát âm trin
  trin [da]
 • phát âm ତିନି
  ତିନି [or]
 • Ghi âm từ ௩ [ta] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kutsatfu kutsatfu [ss] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dri dri [bs | sr | srn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ಮೂರು ಮೂರು [kn] Đang chờ phát âm