Thể loại:

time

Đăng ký theo dõi time phát âm

  • Ghi âm từ Erizooba Erizooba [cgg] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ namaj namaj [nah] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Ekiro Ekiro [cgg] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Buriijo Buriijo [cgg] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Kareho Kareho [cgg] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Bwanyima Bwanyima [cgg] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Nyencakare Nyencakare [cgg] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Omu kasheeshe Omu kasheeshe [cgg] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Akasheeshe Akasheeshe [cgg] Đang chờ phát âm