Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/10/2019 очарован съм [bg] phát âm очарован съм 0 bình chọn
17/10/2019 свръхестественост [bg] phát âm свръхестественост 0 bình chọn
17/10/2019 прикрепям се [bg] phát âm прикрепям се 0 bình chọn
17/10/2019 прикрепям [bg] phát âm прикрепям 0 bình chọn
03/10/2019 сгазен съм [bg] phát âm сгазен съм 0 bình chọn
03/10/2019 сгазен [bg] phát âm сгазен 0 bình chọn
03/10/2019 прегазен съм [bg] phát âm прегазен съм 0 bình chọn
03/10/2019 прегазен [bg] phát âm прегазен 0 bình chọn
01/10/2019 сливам се [bg] phát âm сливам се 0 bình chọn
29/09/2019 снемам [bg] phát âm снемам 0 bình chọn
29/09/2019 снемам [sr] phát âm снемам 0 bình chọn
26/09/2019 услуга [bg] phát âm услуга 0 bình chọn
26/09/2019 поправите [bg] phát âm поправите 0 bình chọn
26/09/2019 вдъхновява [bg] phát âm вдъхновява 0 bình chọn
26/09/2019 съпругата [bg] phát âm съпругата 0 bình chọn
26/09/2019 чудесна [bg] phát âm чудесна 0 bình chọn
26/09/2019 статии [bg] phát âm статии 0 bình chọn
26/09/2019 втория [bg] phát âm втория 0 bình chọn
26/09/2019 маскиране [bg] phát âm маскиране 0 bình chọn
10/09/2019 плискам се [bg] phát âm плискам се 0 bình chọn
06/09/2019 аранжирам [bg] phát âm аранжирам 0 bình chọn
27/08/2019 чим [bg] phát âm чим 0 bình chọn
27/08/2019 Чаршафи [bg] phát âm Чаршафи 0 bình chọn
27/08/2019 купето [bg] phát âm купето 0 bình chọn
27/08/2019 Тръгваме [bg] phát âm Тръгваме 0 bình chọn
27/08/2019 затворена [bg] phát âm затворена 0 bình chọn
27/08/2019 отменя [bg] phát âm отменя 0 bình chọn
27/08/2019 павилион [bg] phát âm павилион 0 bình chọn
27/07/2019 гукам [bg] phát âm гукам 0 bình chọn
27/07/2019 кукуригам [bg] phát âm кукуригам 0 bình chọn