BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

kongurlo

Đăng ký phát âm của kongurlo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
26/12/2011
phát âm boucle d'oreille
boucle d'oreille [fr] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/12/2011
phát âm branler
branler [fr] 0 bình chọn
26/12/2011
phát âm belote coinchée
belote coinchée [fr] 0 bình chọn
26/12/2011
phát âm Cambodgien
Cambodgien [fr] 0 bình chọn
26/12/2011
phát âm Cambodgienne
Cambodgienne [fr] 0 bình chọn
26/12/2011
phát âm Jean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon [fr] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/12/2011
phát âm Saint-Cyran
Saint-Cyran [fr] 0 bình chọn
09/12/2011
phát âm Jean Cauvin
Jean Cauvin [fr] 0 bình chọn
09/12/2011
phát âm Victor Cousin
Victor Cousin [fr] -1 bình chọn
09/12/2011
phát âm Thélème
Thélème [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm cayres
cayres [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm introducteur
introducteur [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Sandrine Bonnaire
Sandrine Bonnaire [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Jean Graczyk
Jean Graczyk [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm beaucoup de
beaucoup de [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Hauteclocque
Hauteclocque [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Stevie Wonder
Stevie Wonder [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Le voyageur
Le voyageur [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Abénakis
Abénakis [fr] -2 bình chọn
04/12/2011
phát âm Algonquin
Algonquin [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Malécites
Malécites [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Micmacs
Micmacs [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Naskapis
Naskapis [fr] -2 bình chọn
04/12/2011
phát âm Œuilly
Œuilly [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Jacques Aumont
Jacques Aumont [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm biennais
biennais [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm La gomme
La gomme [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Le portrait
Le portrait [fr] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/12/2011
phát âm Darlan
Darlan [fr] 0 bình chọn
04/12/2011
phát âm Thévenet
Thévenet [fr] 0 bình chọn