Thành viên:

kongurlo

Đăng ký phát âm của kongurlo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/12/2011 boucle d'oreille [fr] phát âm boucle d'oreille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/12/2011 branler [fr] phát âm branler 0 bình chọn
26/12/2011 belote coinchée [fr] phát âm belote coinchée 0 bình chọn
26/12/2011 Cambodgien [fr] phát âm Cambodgien 0 bình chọn
26/12/2011 Cambodgienne [fr] phát âm Cambodgienne 0 bình chọn
26/12/2011 Jean-Luc Mélenchon [fr] phát âm Jean-Luc Mélenchon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/12/2011 Saint-Cyran [fr] phát âm Saint-Cyran 0 bình chọn
09/12/2011 Jean Cauvin [fr] phát âm Jean Cauvin 0 bình chọn
09/12/2011 Victor Cousin [fr] phát âm Victor Cousin -1 bình chọn
09/12/2011 Thélème [fr] phát âm Thélème 0 bình chọn
04/12/2011 cayres [fr] phát âm cayres 0 bình chọn
04/12/2011 introducteur [fr] phát âm introducteur 0 bình chọn
04/12/2011 Sandrine Bonnaire [fr] phát âm Sandrine Bonnaire 0 bình chọn
04/12/2011 Jean Graczyk [fr] phát âm Jean Graczyk 0 bình chọn
04/12/2011 beaucoup de [fr] phát âm beaucoup de 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/12/2011 Hauteclocque [fr] phát âm Hauteclocque 0 bình chọn
04/12/2011 Stevie Wonder [fr] phát âm Stevie Wonder 0 bình chọn
04/12/2011 Le voyageur [fr] phát âm Le voyageur 0 bình chọn
04/12/2011 Abénakis [fr] phát âm Abénakis -2 bình chọn
04/12/2011 Algonquin [fr] phát âm Algonquin 0 bình chọn
04/12/2011 Malécites [fr] phát âm Malécites 0 bình chọn
04/12/2011 Micmacs [fr] phát âm Micmacs 0 bình chọn
04/12/2011 Naskapis [fr] phát âm Naskapis -2 bình chọn
04/12/2011 Œuilly [fr] phát âm Œuilly 0 bình chọn
04/12/2011 Jacques Aumont [fr] phát âm Jacques Aumont 0 bình chọn
04/12/2011 biennais [fr] phát âm biennais 0 bình chọn
04/12/2011 La gomme [fr] phát âm La gomme 0 bình chọn
04/12/2011 Le portrait [fr] phát âm Le portrait 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/12/2011 Darlan [fr] phát âm Darlan 0 bình chọn
04/12/2011 Thévenet [fr] phát âm Thévenet 0 bình chọn