Thành viên:

trice

Đăng ký phát âm của trice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
11/04/2013 ink pad [en] phát âm ink pad 0 bình chọn
11/04/2013 sanitary pad [en] phát âm sanitary pad 0 bình chọn
11/04/2013 writing pad [en] phát âm writing pad 1 bình chọn
11/04/2013 fairy tales [en] phát âm fairy tales 1 bình chọn
11/04/2013 ghost stories [en] phát âm ghost stories 0 bình chọn
11/04/2013 tall tales [en] phát âm tall tales 1 bình chọn
11/04/2013 auto show [en] phát âm auto show 0 bình chọn
11/04/2013 radio show [en] phát âm radio show 0 bình chọn
06/04/2013 Jacksonville Jaguars [en] phát âm Jacksonville Jaguars 0 bình chọn
06/04/2013 Tennessee Titans [en] phát âm Tennessee Titans 0 bình chọn
06/04/2013 Denver Broncos [en] phát âm Denver Broncos 0 bình chọn
06/04/2013 Kansas City Chiefs [en] phát âm Kansas City Chiefs 0 bình chọn
06/04/2013 Oakland Raiders [en] phát âm Oakland Raiders 0 bình chọn
06/04/2013 San Diego Chargers [en] phát âm San Diego Chargers 0 bình chọn
06/04/2013 Dallas Cowboys [en] phát âm Dallas Cowboys 0 bình chọn
06/04/2013 New York Giants [en] phát âm New York Giants 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2013 Philadelphia Eagles [en] phát âm Philadelphia Eagles Của creamyeyes
06/04/2013 Washington Redskins [en] phát âm Washington Redskins 0 bình chọn
06/04/2013 Chicago Bears [en] phát âm Chicago Bears Của Matt3799
06/04/2013 Detroit Lions [en] phát âm Detroit Lions 0 bình chọn
06/04/2013 Minnesota Vikings [en] phát âm Minnesota Vikings 0 bình chọn
06/04/2013 Atlanta Falcons [en] phát âm Atlanta Falcons 0 bình chọn
06/04/2013 Carolina Panthers [en] phát âm Carolina Panthers 0 bình chọn
06/04/2013 Tampa Bay Buccaneers [en] phát âm Tampa Bay Buccaneers 0 bình chọn
06/04/2013 St. Louis Rams [en] phát âm St. Louis Rams 0 bình chọn
06/04/2013 San Francisco 49ers [en] phát âm San Francisco 49ers Của ajcomeau
06/04/2013 Seattle Seahawks [en] phát âm Seattle Seahawks 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2013 Buffalo Bills [en] phát âm Buffalo Bills 0 bình chọn
06/04/2013 Miami Dolphins [en] phát âm Miami Dolphins 0 bình chọn
06/04/2013 New York Jets [en] phát âm New York Jets 1 bình chọn Phát âm tốt nhất