Thành viên:

yourperfectguide

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/08/2018 الاكْتِساب [ar] phát âm الاكْتِساب 0 bình chọn
06/08/2018 البَشير [ar] phát âm البَشير 0 bình chọn
06/08/2018 الأقْوَمُ [ar] phát âm الأقْوَمُ 0 bình chọn
03/08/2018 يقُود السيارة [ar] phát âm يقُود السيارة 0 bình chọn
03/08/2018 زبدة القول [ar] phát âm زبدة القول 0 bình chọn
03/08/2018 الإرْغام [ar] phát âm الإرْغام 0 bình chọn
03/08/2018 أذاقَ [ar] phát âm أذاقَ 0 bình chọn
03/08/2018 الأزمة الاقتصادية العالمية [ar] phát âm الأزمة الاقتصادية العالمية 0 bình chọn
02/08/2018 آيت بن حدّو [ar] phát âm آيت بن حدّو 0 bình chọn
02/08/2018 ضريح السعديين [ar] phát âm ضريح السعديين 0 bình chọn
02/08/2018 ذَيْلِ طائرة [ar] phát âm ذَيْلِ طائرة 0 bình chọn
02/08/2018 الأنيقَة [ar] phát âm الأنيقَة 0 bình chọn
02/08/2018 لا يُنفِقونها [ar] phát âm لا يُنفِقونها 0 bình chọn
02/08/2018 ناد ثقافي [ar] phát âm ناد ثقافي 0 bình chọn
02/08/2018 المدينة خاوية [ar] phát âm المدينة خاوية 0 bình chọn
02/08/2018 خوذةُ الجندي [ar] phát âm خوذةُ الجندي 0 bình chọn
01/08/2018 الأقْفال [ar] phát âm الأقْفال 0 bình chọn
30/07/2018 لَقَب [ar] phát âm لَقَب 0 bình chọn
29/07/2018 الإعزاز [ar] phát âm الإعزاز 0 bình chọn
29/07/2018 أشبار [ar] phát âm أشبار 0 bình chọn
29/07/2018 بِالمَثُلاَتِ [ar] phát âm بِالمَثُلاَتِ 0 bình chọn
29/07/2018 الخُزَاعُ [ar] phát âm الخُزَاعُ 0 bình chọn
29/07/2018 تتقيأ [ar] phát âm تتقيأ 0 bình chọn
29/07/2018 الشُّعْلَةُ [ar] phát âm الشُّعْلَةُ 0 bình chọn
29/07/2018 الفيحاء [ar] phát âm الفيحاء 0 bình chọn
29/07/2018 الرائد [ar] phát âm الرائد 0 bình chọn
28/07/2018 فلاحة [ar] phát âm فلاحة 0 bình chọn
28/07/2018 متزوجات [ar] phát âm متزوجات 0 bình chọn
28/07/2018 فَيالِقُ [ar] phát âm فَيالِقُ 0 bình chọn
28/07/2018 موادُّ [ar] phát âm موادُّ 0 bình chọn