Thành viên:

yourperfectguide

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/07/2018 الهاربين [ar] phát âm الهاربين 0 bình chọn
16/07/2018 تحرجتُ [ar] phát âm تحرجتُ 0 bình chọn
16/07/2018 يَكْتُبَانِ [ar] phát âm يَكْتُبَانِ 0 bình chọn
16/07/2018 تَكْتُبُ [ar] phát âm تَكْتُبُ 0 bình chọn
16/07/2018 تَكْتُبِينَ [ar] phát âm تَكْتُبِينَ 0 bình chọn
16/07/2018 تَكْتُبَانِ [ar] phát âm تَكْتُبَانِ 0 bình chọn
16/07/2018 تَكْتُبْنَ [ar] phát âm تَكْتُبْنَ 0 bình chọn
16/07/2018 يتخرجون [ar] phát âm يتخرجون 0 bình chọn
16/07/2018 شرار النار يلتهب [ar] phát âm شرار النار يلتهب 0 bình chọn
16/07/2018 كَتَبَا [ar] phát âm كَتَبَا 0 bình chọn
16/07/2018 كَتَبْتِ [ar] phát âm كَتَبْتِ 0 bình chọn
16/07/2018 كَتَبْتُمَا [ar] phát âm كَتَبْتُمَا 0 bình chọn
16/07/2018 كَتَبَت [ar] phát âm كَتَبَت 0 bình chọn
16/07/2018 تَفْسِدُ التُفّاحَةُ [ar] phát âm تَفْسِدُ التُفّاحَةُ 0 bình chọn
16/07/2018 تَفْسِدُ البَطّيخَةُ [ar] phát âm تَفْسِدُ البَطّيخَةُ 0 bình chọn
16/07/2018 تنفتح أبواب المصعد [ar] phát âm تنفتح أبواب المصعد 0 bình chọn
15/07/2018 كتب مقررة [ar] phát âm كتب مقررة 0 bình chọn
15/07/2018 جندي أول [ar] phát âm جندي أول 0 bình chọn
15/07/2018 حُصُن [ar] phát âm حُصُن 0 bình chọn
15/07/2018 ضربة عسكرية جراحية [ar] phát âm ضربة عسكرية جراحية 0 bình chọn
15/07/2018 عُلَّيْق احمر [ar] phát âm عُلَّيْق احمر 0 bình chọn
15/07/2018 بندقية قناصة [ar] phát âm بندقية قناصة 0 bình chọn
15/07/2018 مقاصد الشريعة [ar] phát âm مقاصد الشريعة 0 bình chọn
15/07/2018 مناظير التصويب [ar] phát âm مناظير التصويب 0 bình chọn
15/07/2018 وحدة حربية [ar] phát âm وحدة حربية 0 bình chọn
15/07/2018 حزام الذخيرة [ar] phát âm حزام الذخيرة 0 bình chọn
15/07/2018 بندقية اقتحام [ar] phát âm بندقية اقتحام 0 bình chọn
15/07/2018 بندقية هجومية [ar] phát âm بندقية هجومية 0 bình chọn
15/07/2018 طلقة فارغة [ar] phát âm طلقة فارغة 0 bình chọn
15/07/2018 جلْخ [ar] phát âm جلْخ 0 bình chọn