Thành viên:

yourperfectguide

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/11/2017 وِصال [ar] phát âm وِصال Của ghiid