Cách phát âm absquatulate

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của absquatulate

    • run away; usually includes taking something or somebody along

Từ ngẫu nhiên: WashingtonvasebasilonionMonday