BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thể loại:

verb

Đăng ký theo dõi verb phát âm

 • phát âm water
  water [en]
 • phát âm book
  book [en]
 • phát âm garage
  garage [en]
 • phát âm dog
  dog [en]
 • phát âm bear
  bear [en]
 • phát âm mother
  mother [en]
 • phát âm talk
  talk [en]
 • phát âm schedule
  schedule [en]
 • phát âm walk
  walk [en]
 • phát âm pin
  pin [en]
 • phát âm blood
  blood [en]
 • phát âm debut
  debut [en]
 • phát âm do
  do [en]
 • phát âm thought
  thought [en]
 • phát âm fish
  fish [en]
 • phát âm go
  go [en]
 • phát âm caught
  caught [en]
 • phát âm je
  je [fr]
 • phát âm squirrel
  squirrel [en]
 • phát âm party
  party [en]
 • phát âm grass
  grass [en]
 • phát âm pretty
  pretty [en]
 • phát âm can't
  can't [en]
 • phát âm desert
  desert [en]
 • phát âm can
  can [en]
 • phát âm summer
  summer [en]
 • phát âm duck
  duck [en]
 • phát âm route
  route [en]
 • phát âm garden
  garden [en]
 • phát âm Google
  Google [en]
 • phát âm got
  got [en]
 • phát âm true
  true [en]
 • phát âm fuck
  fuck [en]
 • phát âm quiet
  quiet [en]
 • phát âm add
  add [en]
 • phát âm mate
  mate [en]
 • phát âm box
  box [en]
 • phát âm work
  work [en]
 • phát âm May
  May [en]
 • phát âm shit
  shit [en]
 • phát âm nose
  nose [en]
 • phát âm film
  film [en]
 • phát âm air
  air [en]
 • phát âm chance
  chance [en]
 • phát âm laugh
  laugh [en]
 • phát âm would
  would [en]
 • phát âm cover
  cover [en]
 • phát âm listen
  listen [en]
 • phát âm clean
  clean [en]
 • phát âm father
  father [en]
 • phát âm master
  master [en]
 • phát âm saw
  saw [en]
 • phát âm Twitter
  Twitter [en]
 • phát âm pen
  pen [en]
 • phát âm Reims
  Reims [fr]
 • phát âm allow
  allow [en]
 • phát âm been
  been [en]
 • phát âm butter
  butter [en]
 • phát âm un
  un [fr]
 • phát âm él
  él [es]
 • phát âm jump
  jump [en]
 • phát âm wash
  wash [en]
 • phát âm earth
  earth [en]
 • phát âm address
  address [en]
 • phát âm advantage
  advantage [en]
 • phát âm leave
  leave [en]
 • phát âm further
  further [en]
 • phát âm knife
  knife [en]
 • phát âm think
  think [en]
 • phát âm hare
  hare [en]
 • phát âm bana
  bana [sv]
 • phát âm Dziękuję
  Dziękuję [pl]
 • phát âm lick
  lick [en]
 • phát âm bit
  bit [en]
 • phát âm wet
  wet [en]
 • phát âm ella
  ella [es]
 • phát âm pronounce
  pronounce [en]
 • phát âm sit
  sit [en]
 • phát âm squash
  squash [en]
 • phát âm eat
  eat [en]
 • phát âm fall
  fall [en]
 • phát âm see
  see [en]
 • phát âm mouth
  mouth [en]
 • phát âm dirty
  dirty [en]
 • phát âm fight
  fight [en]
 • phát âm mail
  mail [en]
 • phát âm has
  has [en]
 • phát âm Kocham cię
  Kocham cię [pl]
 • phát âm field
  field [en]
 • phát âm bar
  bar [en]
 • phát âm back
  back [en]
 • phát âm говорить
  говорить [ru]
 • phát âm know
  know [en]
 • phát âm bike
  bike [en]
 • phát âm flower
  flower [en]
 • phát âm letter
  letter [en]
 • phát âm mature
  mature [en]
 • phát âm light
  light [en]
 • phát âm like
  like [en]
 • phát âm train
  train [en]