Thể loại:

verb

Đăng ký theo dõi verb phát âm

 • phát âm water water [en]
 • phát âm book book [en]
 • phát âm garage garage [en]
 • phát âm dog dog [en]
 • phát âm bear bear [en]
 • phát âm mother mother [en]
 • phát âm talk talk [en]
 • phát âm schedule schedule [en]
 • phát âm walk walk [en]
 • phát âm pin pin [en]
 • phát âm blood blood [en]
 • phát âm debut debut [en]
 • phát âm do do [en]
 • phát âm thought thought [en]
 • phát âm fish fish [en]
 • phát âm go go [en]
 • phát âm caught caught [en]
 • phát âm je je [fr]
 • phát âm squirrel squirrel [en]
 • phát âm party party [en]
 • phát âm desert desert [en]
 • phát âm grass grass [en]
 • phát âm pretty pretty [en]
 • phát âm can't can't [en]
 • phát âm can can [en]
 • phát âm summer summer [en]
 • phát âm duck duck [en]
 • phát âm route route [en]
 • phát âm garden garden [en]
 • phát âm Google Google [en]
 • phát âm got got [en]
 • phát âm true true [en]
 • phát âm fuck fuck [en]
 • phát âm quiet quiet [en]
 • phát âm add add [en]
 • phát âm mate mate [en]
 • phát âm box box [en]
 • phát âm May May [en]
 • phát âm work work [en]
 • phát âm shit shit [en]
 • phát âm nose nose [en]
 • phát âm film film [en]
 • phát âm air air [en]
 • phát âm chance chance [en]
 • phát âm laugh laugh [en]
 • phát âm cover cover [en]
 • phát âm would would [en]
 • phát âm clean clean [en]
 • phát âm listen listen [en]
 • phát âm live live [en]
 • phát âm master master [en]
 • phát âm father father [en]
 • phát âm pen pen [en]
 • phát âm Twitter Twitter [en]
 • phát âm saw saw [en]
 • phát âm allow allow [en]
 • phát âm been been [en]
 • phát âm él él [es]
 • phát âm Reims Reims [fr]
 • phát âm butter butter [en]
 • phát âm jump jump [en]
 • phát âm wash wash [en]
 • phát âm un un [fr]
 • phát âm address address [en]
 • phát âm earth earth [en]
 • phát âm advantage advantage [en]
 • phát âm leave leave [en]
 • phát âm knife knife [en]
 • phát âm further further [en]
 • phát âm wet wet [en]
 • phát âm bana bana [sv]
 • phát âm hare hare [en]
 • phát âm think think [en]
 • phát âm lick lick [en]
 • phát âm bit bit [en]
 • phát âm Dziękuję Dziękuję [pl]
 • phát âm ella ella [es]
 • phát âm pronounce pronounce [en]
 • phát âm squash squash [en]
 • phát âm sit sit [en]
 • phát âm eat eat [en]
 • phát âm see see [en]
 • phát âm mail mail [en]
 • phát âm fight fight [en]
 • phát âm fall fall [en]
 • phát âm has has [en]
 • phát âm Kocham cię Kocham cię [pl]
 • phát âm dirty dirty [en]
 • phát âm field field [en]
 • phát âm mouth mouth [en]
 • phát âm bar bar [en]
 • phát âm back back [en]
 • phát âm говорить говорить [ru]
 • phát âm know know [en]
 • phát âm bike bike [en]
 • phát âm flower flower [en]
 • phát âm letter letter [en]
 • phát âm mature mature [en]
 • phát âm light light [en]
 • phát âm close close [en]