Cách phát âm appositive

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của appositive

    • relating to or being in apposition

Từ ngẫu nhiên: awesomecoffeeGooglethreeschedule