Thể loại:

noun

Đăng ký theo dõi noun phát âm

 • phát âm water
  water [en]
 • phát âm book
  book [en]
 • phát âm hola
  hola [es]
 • phát âm garage
  garage [en]
 • phát âm Australia
  Australia [en]
 • phát âm tomato
  tomato [en]
 • phát âm bear
  bear [en]
 • phát âm mother
  mother [en]
 • phát âm stupid
  stupid [en]
 • phát âm talk
  talk [en]
 • phát âm schedule
  schedule [en]
 • phát âm walk
  walk [en]
 • phát âm pin
  pin [en]
 • phát âm mobile
  mobile [en]
 • phát âm blood
  blood [en]
 • phát âm literature
  literature [en]
 • phát âm debut
  debut [en]
 • phát âm in
  in [en]
 • phát âm glass
  glass [en]
 • phát âm thought
  thought [en]
 • phát âm yes
  yes [en]
 • phát âm do
  do [en]
 • phát âm world
  world [en]
 • phát âm duck
  duck [en]
 • phát âm rut
  rut [en]
 • phát âm fish
  fish [en]
 • phát âm hand
  hand [en]
 • phát âm caramel
  caramel [en]
 • phát âm dessert
  dessert [en]
 • phát âm go
  go [en]
 • phát âm mountain
  mountain [en]
 • phát âm party
  party [en]
 • phát âm Jaguar
  Jaguar [en]
 • phát âm grass
  grass [en]
 • phát âm pollo
  pollo [es]
 • phát âm desert
  desert [en]
 • phát âm can
  can [en]
 • phát âm Tuesday
  Tuesday [en]
 • phát âm tea
  tea [en]
 • phát âm summer
  summer [en]
 • phát âm route
  route [en]
 • phát âm English
  English [en]
 • phát âm garden
  garden [en]
 • phát âm Costa Rica
  Costa Rica [es]
 • phát âm onion
  onion [en]
 • phát âm coupon
  coupon [en]
 • phát âm night
  night [en]
 • phát âm melk
  melk [nl]
 • phát âm auburn
  auburn [en]
 • phát âm ferrocarril
  ferrocarril [es]
 • phát âm 日本
  日本 [ja]
 • phát âm decadence
  decadence [en]
 • phát âm Thursday
  Thursday [en]
 • phát âm last
  last [en]
 • phát âm fuck
  fuck [en]
 • phát âm quiet
  quiet [en]
 • phát âm adult
  adult [en]
 • phát âm nausea
  nausea [en]
 • phát âm mate
  mate [en]
 • phát âm burger
  burger [en]
 • phát âm work
  work [en]
 • phát âm box
  box [en]
 • phát âm ketchup
  ketchup [en]
 • phát âm sushi
  sushi [es]
 • phát âm May
  May [en]
 • phát âm shit
  shit [en]
 • phát âm pattern
  pattern [en]
 • phát âm nose
  nose [en]
 • phát âm film
  film [en]
 • phát âm vitamin
  vitamin [en]
 • phát âm air
  air [en]
 • phát âm mentor
  mentor [en]
 • phát âm chance
  chance [en]
 • phát âm salut
  salut [fr]
 • phát âm ich
  ich [de]
 • phát âm shirt
  shirt [en]
 • phát âm actor
  actor [en]
 • phát âm laugh
  laugh [en]
 • phát âm bath
  bath [en]
 • phát âm dach
  dach [de]
 • phát âm restaurant
  restaurant [en]
 • phát âm cover
  cover [en]
 • phát âm listen
  listen [en]
 • phát âm father
  father [en]
 • phát âm lamp
  lamp [en]
 • phát âm saw
  saw [en]
 • phát âm master
  master [en]
 • phát âm far
  far [en]
 • phát âm castle
  castle [en]
 • phát âm Twitter
  Twitter [en]
 • phát âm pen
  pen [en]
 • phát âm know-how
  know-how [en]
 • phát âm January
  January [en]
 • phát âm butter
  butter [en]
 • phát âm short
  short [en]
 • phát âm privacy
  privacy [en]
 • phát âm él
  él [es]
 • phát âm hot dog
  hot dog [en]
 • phát âm theatre
  theatre [en]
 • phát âm jump
  jump [en]