Thể loại:

noun

Đăng ký theo dõi noun phát âm

 • phát âm water water [en]
 • phát âm book book [en]
 • phát âm hola hola [es]
 • phát âm garage garage [en]
 • phát âm Australia Australia [en]
 • phát âm tomato tomato [en]
 • phát âm bear bear [en]
 • phát âm mother mother [en]
 • phát âm stupid stupid [en]
 • phát âm talk talk [en]
 • phát âm schedule schedule [en]
 • phát âm walk walk [en]
 • phát âm pin pin [en]
 • phát âm mobile mobile [en]
 • phát âm blood blood [en]
 • phát âm literature literature [en]
 • phát âm debut debut [en]
 • phát âm in in [en]
 • phát âm glass glass [en]
 • phát âm yes yes [en]
 • phát âm do do [en]
 • phát âm thought thought [en]
 • phát âm world world [en]
 • phát âm duck duck [en]
 • phát âm rut rut [en]
 • phát âm fish fish [en]
 • phát âm hand hand [en]
 • phát âm caramel caramel [en]
 • phát âm dessert dessert [en]
 • phát âm go go [en]
 • phát âm mountain mountain [en]
 • phát âm party party [en]
 • phát âm desert desert [en]
 • phát âm Jaguar Jaguar [en]
 • phát âm grass grass [en]
 • phát âm pollo pollo [es]
 • phát âm can can [en]
 • phát âm Tuesday Tuesday [en]
 • phát âm tea tea [en]
 • phát âm summer summer [en]
 • phát âm route route [en]
 • phát âm English English [en]
 • phát âm garden garden [en]
 • phát âm Costa Rica Costa Rica [es]
 • phát âm coupon coupon [en]
 • phát âm onion onion [en]
 • phát âm night night [en]
 • phát âm melk melk [nl]
 • phát âm auburn auburn [en]
 • phát âm ferrocarril ferrocarril [es]
 • phát âm decadence decadence [en]
 • phát âm 日本 日本 [ja]
 • phát âm last last [en]
 • phát âm adult adult [en]
 • phát âm Thursday Thursday [en]
 • phát âm fuck fuck [en]
 • phát âm quiet quiet [en]
 • phát âm nausea nausea [en]
 • phát âm mate mate [en]
 • phát âm burger burger [en]
 • phát âm box box [en]
 • phát âm ketchup ketchup [en]
 • phát âm sushi sushi [es]
 • phát âm May May [en]
 • phát âm work work [en]
 • phát âm shit shit [en]
 • phát âm nose nose [en]
 • phát âm pattern pattern [en]
 • phát âm film film [en]
 • phát âm vitamin vitamin [en]
 • phát âm air air [en]
 • phát âm mentor mentor [en]
 • phát âm chance chance [en]
 • phát âm shirt shirt [en]
 • phát âm actor actor [en]
 • phát âm dach dach [de]
 • phát âm salut salut [fr]
 • phát âm bath bath [en]
 • phát âm laugh laugh [en]
 • phát âm cover cover [en]
 • phát âm ich ich [de]
 • phát âm listen listen [en]
 • phát âm lamp lamp [en]
 • phát âm restaurant restaurant [en]
 • phát âm master master [en]
 • phát âm father father [en]
 • phát âm far far [en]
 • phát âm pen pen [en]
 • phát âm castle castle [en]
 • phát âm Twitter Twitter [en]
 • phát âm saw saw [en]
 • phát âm know-how know-how [en]
 • phát âm short short [en]
 • phát âm él él [es]
 • phát âm hot dog hot dog [en]
 • phát âm privacy privacy [en]
 • phát âm butter butter [en]
 • phát âm January January [en]
 • phát âm jump jump [en]
 • phát âm wash wash [en]