Cách phát âm cerate

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của cerate

    • a hard medicated paste made of lard or oil mixed with wax or resin

Từ ngẫu nhiên: aboutlittleAmericaTexassorry