Cách phát âm consumers

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của consumers

    • a person who uses goods or services

Từ ngẫu nhiên: carbathFloridaEdinburghmilk