Cách phát âm extendible

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của extendible

    • capable of being lengthened

Từ ngẫu nhiên: WashingtonvasebasilonionMonday