Cách phát âm Frege

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: StadtKircheGesundheitObjektAktiengesellschaft