Cách phát âm Lloyd

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Lloyd

    • United States comic actor in silent films; he used physical danger as a source of comedy (1893-1971)

Từ ngẫu nhiên: aboutlittleAmericaTexassorry