Cách phát âm optimization

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của optimization

    • the act of rendering optimal

Từ ngẫu nhiên: waterhelloantidisestablishmentarianismtomatoTumblr