Cách phát âm phyllode

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của phyllode

    • an expanded petiole taking on the function of a leaf blade

Từ ngẫu nhiên: shut upyouroofy'allcomfortable