Cách phát âm reinterpret

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của reinterpret

    • interpret from a different viewpoint
    • assign a new or different meaning to

Từ ngẫu nhiên: penChicagooftenCanadanausea