Cách phát âm sacked

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của sacked

    • having been robbed and destroyed by force and violence

Từ ngẫu nhiên: WashingtonvasebasilonionMonday