Cách phát âm salters

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của salters

    • someone who uses salt to preserve meat or fish or other foods
    • someone who makes or deals in salt

Từ ngẫu nhiên: youradvertisementEnglandFranceforever