Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh Cổ

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Anh Cổ). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Anh Cổ

  • phát âm hit hit
  • phát âm ears ears
  • phát âm an an
  • phát âm hundred hundred
  • phát âm full full
  • phát âm his his
  • phát âm fūl fūl
  • phát âm ness ness
  • phát âm mid mid
  • phát âm rēad rēad

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Anh Cổ)?