Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh Cổ

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Anh Cổ). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Anh Cổ

  • phát âm ears ears
  • phát âm hundred hundred
  • phát âm lyft lyft
  • phát âm full full
  • phát âm hit hit
  • phát âm Wind Wind
  • phát âm his his
  • phát âm an an
  • phát âm lagu lagu
  • phát âm Mann Mann

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Anh Cổ)?