Hướng dẫn phát âm Tiếng Mapudungun

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Mapudungun). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Mapudungun

  • phát âm fill fill
  • phát âm regle regle
  • phát âm am am
  • phát âm chao chao
  • phát âm mapu mapu

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Mapudungun)?