Hướng dẫn phát âm Tiếng Đan Mạch

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Đan Mạch). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Đan Mạch

  • phát âm a a
  • phát âm hej hej
  • phát âm 13 13
  • phát âm tak tak
  • phát âm sol sol
  • phát âm orange orange
  • phát âm April April
  • phát âm i i
  • phát âm 12 12
  • phát âm en en

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Đan Mạch)?