Hướng dẫn phát âm Tiếng Đan Mạch

[Dansk]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đan Mạch

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.423
  • Từ đã phát âm: 25.533
  • Từ đang chờ phát âm: 468
  • Tiếng Đan Mạch Ảnh của Public domain