Hướng dẫn phát âm Tiếng Khoa học quốc tế

[Interlingua]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Khoa học quốc tế

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 42
  • Từ đã phát âm: 5.139
  • Từ đang chờ phát âm: 6