Hướng dẫn phát âm Tiếng Volapük

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Volapük). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Volapük

 • phát âm fun
  fun
 • phát âm dog
  dog
 • phát âm beat
  beat
 • phát âm pen
  pen
 • phát âm man
  man
 • phát âm can
  can
 • phát âm bad
  bad
 • phát âm lep
  lep
 • phát âm Lin
  Lin
 • phát âm Jan
  Jan

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Volapük)?