Hướng dẫn phát âm Tiếng Volapük

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Volapük). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Volapük

  • phát âm fun fun
  • phát âm beat beat
  • phát âm dog dog
  • phát âm pen pen
  • phát âm Jan Jan
  • phát âm bad bad
  • phát âm man man
  • phát âm lep lep
  • phát âm mum mum
  • phát âm can can

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Volapük)?