Thể loại:

article

Đăng ký theo dõi article phát âm

 • phát âm a a [en]
 • phát âm object object [en]
 • phát âm 文章 文章 [zh]
 • phát âm l' l' [eo]
 • phát âm مضمون مضمون [ar]
 • phát âm 品物 品物 [ja]
 • phát âm a (article) a (article) [en]
 • phát âm מאמר מאמר [he]
 • phát âm lidwoord lidwoord [nl]
 • phát âm skrid skrid [br]
 • phát âm Lekh Lekh [mr]
 • phát âm strudsen strudsen [da]
 • phát âm artikulu artikulu [eu]
 • phát âm charticle charticle [en]
 • phát âm artikolo artikolo [eo]
 • phát âm przedimek przedimek [pl]
 • Ghi âm từ kgannyana kgannyana [tn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ inqaku inqaku [xh] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ qillqaji qillqaji [qu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ articlo articlo [an] Đang chờ phát âm