Thể loại:

bee

Đăng ký theo dõi bee phát âm

 • phát âm ava ava [it]
 • phát âm Ari Ari [uz]
 • phát âm бджола бджола [uk]
 • phát âm Lapa Lapa [es]
 • phát âm Biene Biene [de]
 • phát âm 蜂 [ja]
 • phát âm hone hone [en]
 • phát âm beehive beehive [en]
 • phát âm пчела пчела [ru]
 • phát âm abelha abelha [pt]
 • phát âm bij bij [nl]
 • phát âm 벌 [ko]
 • phát âm தேனீ தேனீ [ta]
 • phát âm Beedrill Beedrill [en]
 • phát âm arı arı [tr]
 • phát âm hing hing [de]
 • phát âm apiary apiary [en]
 • phát âm Euglossine Euglossine [en]
 • phát âm نحله نحله [ar]
 • phát âm meli meli [arn]
 • phát âm bie bie [da]
 • phát âm бджілка бджілка [uk]
 • phát âm ansi ansi [en]
 • phát âm con ong con ong [vi]
 • phát âm apis apis [la]
 • phát âm imm imm [nds]
 • phát âm tawon tawon [ind]
 • phát âm Megachile Megachile [la]
 • phát âm abella abella [gl]
 • phát âm àvia àvia [ca]
 • phát âm żądło żądło [pl]
 • phát âm beane beane [bar]
 • phát âm gwenyn gwenyn [cy]
 • phát âm մեղու մեղու [hy]
 • phát âm зөгий зөгий [mn]
 • phát âm anyi anyi [ig]
 • phát âm včela včela [cs]
 • phát âm накхармоза накхармоза [ce]
 • phát âm tantely tantely [mg]
 • phát âm býfluga býfluga [is]
 • phát âm uruyuki uruyuki [rn]
 • phát âm lapa (insect) lapa (insect) [scn]
 • phát âm ผึ้ง ผึ้ง [th]
 • phát âm tizizwit tizizwit [kab]
 • phát âm abiho abiho [frp]
 • phát âm shinni shinni [so]
 • phát âm gwenynen gwenynen [cy]
 • phát âm gwenanenn gwenanenn [br]
 • phát âm býflugur býflugur [fo]
 • phát âm મધમાખી મધમાખી [gu]
 • phát âm avija avija [pms]
 • phát âm biodling biodling [sv]
 • phát âm ფუტკარი ფუტკარი [ka]
 • phát âm njuki njuki [lg]
 • phát âm pipiyoli pipiyoli [nah]
 • phát âm Eucera longicornis Eucera longicornis [la]
 • phát âm apiculturist apiculturist [en]
 • phát âm মৌমাছি মৌমাছি [bn]
 • phát âm аары аары [ky]
 • phát âm âv âv [fur]
 • phát âm apî apî [wa]
 • phát âm মৌমাছি মৌমাছি [bn]
 • phát âm بورا بورا [ps]
 • phát âm yàmbee yàmbee [wo]
 • phát âm błonkoszkydłowy błonkoszkydłowy [pl]
 • phát âm pukyutan pukyutan [tl]
 • phát âm मधुमक्खी मधुमक्खी [hi]
 • phát âm nyuchi nyuchi [sn]
 • phát âm Aculeate Aculeate [en]
 • phát âm biendli biendli [gsw]
 • phát âm занбур занбур [tg]
 • phát âm lavu lavu [eo]
 • phát âm bidronning bidronning [no]
 • Ghi âm từ abeha abeha [ch | tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ alimbubuyog alimbubuyog [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ avieul avieul [rm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bē pī bē pī [mi] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bubuwa bubuwa [ha] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dikisè dikisè [bm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ enjuki enjuki [lg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ igutaq igutaq [iu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ igutchaq igutchaq [ik] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ igutsak igutsak [ik | kl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ immäla immäla [gsw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ immele immele [gsw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ inyosi inyosi [ss | xh | zu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ inzuki inzuki [rw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kúlìkə̀mágə̀n kúlìkə̀mágə̀n [kr] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lasioglossum lasioglossum [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mamuraya mamuraya [ay] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ manu meri manu meri [ty | rap] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ myèl myèl [ht] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nahla nahla [mt] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ naħla naħla [mt] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nalo meli nalo meli [haw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngiumbula ngiumbula [kg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nhiki nhiki [kmb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ notshe notshe [tn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ notshi notshi [st] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nzoi nzoi [ln] Đang chờ phát âm