Thể loại:

derogatory

Đăng ký theo dõi derogatory phát âm