Thể loại:

finger

Đăng ký theo dõi finger phát âm

 • phát âm gusto
  gusto [it]
 • phát âm det
  det [da]
 • phát âm dit
  dit [fr]
 • phát âm Ron
  Ron [es]
 • phát âm палец
  палец [ru]
 • phát âm tub
  tub [en]
 • phát âm Saba
  Saba [gl]
 • phát âm pinga
  pinga [es]
 • phát âm dil
  dil [tr]
 • phát âm vinger
  vinger [nl]
 • phát âm ramo
  ramo [it]
 • phát âm pinkie
  pinkie [en]
 • phát âm انگشت
  انگشت [fa]
 • phát âm dede
  dede [tr]
 • phát âm Deo
  Deo [lmo]
 • phát âm nai
  nai [ro]
 • phát âm finja
  finja [de]
 • phát âm driji
  driji [jv]
 • phát âm deu
  deu [ca]
 • phát âm Chala
  Chala [es]
 • phát âm விரல்
  விரல் [ta]
 • phát âm bys
  bys [cs]
 • phát âm barmak
  barmak [tt]
 • phát âm dactyl
  dactyl [en]
 • phát âm didu
  didu [sc]
 • phát âm mindinho
  mindinho [pt]
 • phát âm mosapi
  mosapi [ln]
 • phát âm jititu
  jititu [scn]
 • phát âm хуруу
  хуруу [mn]
 • phát âm yîkicihcân
  yîkicihcân [cr]
 • phát âm matimati
  matimati [mi]
 • phát âm pekfinger
  pekfinger [sv]
 • phát âm naparstek
  naparstek [pl]
 • phát âm pòddighe
  pòddighe [sc]
 • phát âm انگوس
  انگوس [ku]
 • phát âm manamanalima
  manamanalima [haw]
 • phát âm fingar
  fingar [sco]
 • phát âm अंगुली
  अंगुली [mr]
 • phát âm մատ
  մատ [hy]
 • phát âm прст / prst
  прст / prst [sr]
 • phát âm սլաք
  սլաք [hy]
 • phát âm barmoq
  barmoq [uz]
 • phát âm manamana lima
  manamana lima [haw]
 • phát âm finga
  finga [bar]
 • phát âm саусақ
  саусақ [kk]
 • phát âm opuszka
  opuszka [pl]
 • phát âm उंगली
  उंगली [hi]
 • phát âm mramdai
  mramdai [km]
 • phát âm suorbma
  suorbma [sme]
 • phát âm mkpisi-aka
  mkpisi-aka [ig]
 • phát âm манжа
  манжа [ky]
 • phát âm micihcîs
  micihcîs [cr]
 • phát âm munwe
  munwe [sn]
 • phát âm пӀелг
  пӀелг [ce]
 • phát âm dogt
  dogt [pcd]
 • phát âm urotoke
  urotoke [rn]
 • phát âm yatsa
  yatsa [ha]
 • phát âm આંગળી
  આંગળી [gu]
 • phát âm చేతివ్రేలు
  చేతివ్రేలు [te]
 • phát âm barmaq
  barmaq [tt]
 • phát âm koikara
  koikara [mi]
 • phát âm വിരൽ
  വിരൽ [ml]
 • phát âm আঙুল
  আঙুল [bn]
 • phát âm kidole
  kidole [sw]
 • phát âm telî
  telî [kmr]
 • phát âm tudlo
  tudlo [ceb]
 • phát âm díd
  díd [lmo]
 • phát âm gisht
  gisht [sq]
 • phát âm onglee
  onglee [pa]
 • phát âm palcem
  palcem [pl]
 • Ghi âm từ deùt deùt [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ deût deût [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ manimanirima manimanirima [ty] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ changüll changüll [arn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dòit dòit [egl | rgn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ assak assak [kl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ inuak inuak [kl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ iqāqaloniliga iqāqaloniliga [fj] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kalulot kalulot [ch] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ argak argak [ik] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lugalo lugalo [lg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ monwana monwana [st | tn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mulembu mulembu [kmb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngolondo ngolondo [kr] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngùlòndó ngùlòndó [kr] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nlembo nlembo [kg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ umunwe umunwe [zu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ umúno umúno [ss] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ umnwe umnwe [xh] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ palc palc [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tikkiit tikkiit [iu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tamaimailima tamaimailima [sm] Đang chờ phát âm