Thể loại:

German first names

Đăng ký theo dõi German first names phát âm

 • phát âm Solveig Solveig [fr]
 • phát âm Cindy Cindy [en]
 • phát âm Bea Bea [ro]
 • phát âm Gerrit Gerrit [nl]
 • phát âm Anneke Anneke [nl]
 • phát âm alea alea [la]
 • phát âm Carola Carola [fr]
 • phát âm Jeannine Jeannine [en]
 • phát âm Egle Egle [no]
 • phát âm Hakan Hakan [tr]
 • phát âm bibi bibi [sw]
 • phát âm rocky rocky [en]
 • phát âm Xander Xander [en]
 • phát âm Hanno Hanno [et]
 • phát âm Berit Berit [sv]
 • phát âm Torben Torben [da]
 • phát âm stela stela [en]
 • phát âm Hortense Hortense [fr]
 • phát âm Hanka Hanka [eu]
 • phát âm genio genio [ia]
 • phát âm Corina Corina [ro]
 • phát âm Suso Suso [pt]
 • phát âm Kota Kota [ind]
 • phát âm Luana Luana [pt]
 • phát âm Jörgen Jörgen [sv]
 • phát âm Anka Anka [hu]
 • phát âm Loïs Loïs [fr]
 • phát âm iwa iwa [haw]
 • phát âm prosper prosper [en]
 • phát âm Florin Florin [ro]
 • phát âm Myriam Myriam [fr]
 • phát âm Emelie Emelie [sv]
 • phát âm Ayana Ayana [hi]
 • phát âm synke synke [da]
 • phát âm Maiken Maiken [da]
 • phát âm birka birka [hu]
 • phát âm Winnie Winnie [en]
 • phát âm gaby gaby [de]
 • phát âm lera lera [sv]
 • phát âm aloys aloys [nl]
 • phát âm Imke Imke [nl]
 • phát âm Camelia Camelia [it]
 • phát âm Annick Annick [fr]
 • phát âm kris kris [sv]
 • phát âm Bertil Bertil [sv]
 • phát âm ilja ilja [da]
 • phát âm Helmi Helmi [fi]
 • phát âm merita merita [ro]
 • phát âm Dorit Dorit [ro]
 • phát âm Malika Malika [fr]
 • phát âm Jorn Jorn [oc]
 • phát âm Henk Henk [nl]
 • phát âm Bibiana Bibiana [ca]
 • phát âm Kristiane Kristiane [da]
 • phát âm Carin Carin [sv]
 • phát âm Ilkka Ilkka [fi]
 • phát âm Florentina Florentina [ca]
 • phát âm Ivette Ivette [ca]
 • phát âm Blandine Blandine [fr]
 • phát âm doro doro [de]
 • phát âm Evelin Evelin [hu]
 • phát âm Sahra Sahra [tr]
 • phát âm theda theda [de]
 • phát âm maxi maxi [en]
 • phát âm marlen marlen [nl]
 • phát âm insa insa [x-tp]
 • phát âm Anett Anett [hu]
 • phát âm bendix bendix [ro]
 • phát âm Henner Henner [fr]
 • phát âm Marcell Marcell [hu]
 • phát âm Ilonka Ilonka [nl]
 • phát âm Eiko Eiko [de]
 • phát âm Friedel Friedel [en]
 • phát âm Tomus Tomus [tk]
 • phát âm Amandus Amandus [sv]
 • phát âm Paulos Paulos [de]
 • phát âm Nika Nika [sl]
 • phát âm Catinca Catinca [ro]
 • phát âm lerke lerke [no]
 • phát âm Ehrhart Ehrhart [fr]
 • phát âm Catleen Catleen [en]