Thể loại:

letter

Đăng ký theo dõi letter phát âm

 • phát âm a a [en]
 • phát âm i i [en]
 • phát âm Z Z [en]
 • phát âm R R [de]
 • phát âm e e [es]
 • phát âm beta beta [en]
 • phát âm C C [de]
 • phát âm U U [es]
 • phát âm V V [en]
 • phát âm ø ø [da]
 • phát âm ä ä [de]
 • phát âm á á [pt]
 • phát âm S S [en]
 • phát âm Thorn Thorn [en]
 • phát âm ç ç [tr]
 • phát âm 手紙 手紙 [ja]
 • phát âm lambda lambda [en]
 • phát âm ji ji [ig]
 • phát âm aitch aitch [en]
 • phát âm mu mu [sv]
 • phát âm ð ð [is]
 • phát âm gé [ga]
 • phát âm a (alphabet) a (alphabet) [ga]
 • phát âm rho rho [it]
 • phát âm aleph aleph [he]
 • phát âm γράμμα γράμμα [el]
 • phát âm xat xat [ca]
 • phát âm א א [he]
 • phát âm בּ בּ [he]
 • phát âm pistill pistill [sv]
 • phát âm adresat adresat [ro]
 • phát âm leta leta [sv]
 • phát âm ཞ [bo]
 • phát âm ב ב [he]
 • phát âm מכתב מכתב [he]
 • phát âm poison pen letter poison pen letter [en]
 • phát âm bokstav bokstav [sv]
 • phát âm ሒ [am]
 • phát âm επιστολή επιστολή [el]
 • phát âm wielmożna wielmożna [pl]
 • phát âm wysyłka wysyłka [pl]
 • phát âm franking franking [en]
 • phát âm litery litery [pl]
 • phát âm ǂxanisi ǂxanisi [ngh]
 • phát âm dờ dờ [vi]
 • phát âm sulat sulat [tl]
 • phát âm littra littra [scn]
 • phát âm děkovný děkovný [cs]
 • phát âm bi (nf) bi (nf) [sro]
 • phát âm ჸ [ka]
 • phát âm Überweisungsschein Überweisungsschein [de]
 • phát âm 書簡 書簡 [ja]
 • phát âm ჹ [ka]
 • phát âm ჲ [ka]
 • phát âm ჳ [ka]
 • phát âm ჶ [ka]
 • phát âm ሑ [am]
 • phát âm ჷ [ka]
 • phát âm ижица ижица [ru]
 • phát âm konsertii konsertii [sme]
 • phát âm double vé double vé [fr]
 • phát âm স [bn]
 • phát âm رسالة اعتذار رسالة اعتذار [ar]
 • phát âm List jest miejscami nieczytelny. List jest miejscami nieczytelny. [pl]
 • phát âm zède zède [fr]
 • Ghi âm từ wòtíyà wòtíyà [kr] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሀ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሁ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሂ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሃ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሄ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ህ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሆ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ለ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሉ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሊ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ላ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሌ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ል [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሎ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሐ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሓ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሔ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሕ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሖ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ऍ [hi] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଆ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଇ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଈ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଉ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଊ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଋ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଌ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଏ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଐ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଔ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ କ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ କ଼ କ଼ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଖ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଖ଼ ଖ଼ [or] Đang chờ phát âm