Thể loại:

letter name

Đăng ký theo dõi letter name phát âm

 • phát âm a a [en]
 • phát âm ele ele [pt]
 • phát âm ce ce [fr]
 • phát âm ü ü [de]
 • phát âm omicron omicron [en]
 • phát âm ß ß [de]
 • phát âm jota jota [es]
 • phát âm alpha alpha [en]
 • phát âm vu vu [fr]
 • phát âm ĥ ĥ [eo]
 • phát âm ŭ ŭ [eo]
 • phát âm Î Î [ro]
 • phát âm chi (ち) chi (ち) [ja]
 • phát âm ĝ ĝ [eo]
 • phát âm Ђ ђ Ђ ђ [sr]
 • phát âm ŝ ŝ [eo]
 • phát âm gi gi [no]
 • phát âm ĵ ĵ [eo]
 • phát âm capa capa [pt]
 • phát âm Љ љ Љ љ [sr]
 • phát âm Ћ ћ Ћ ћ [sr]
 • phát âm aca aca [lmo]
 • phát âm ț ț [ro]
 • phát âm Ч ч Ч ч [sr]
 • phát âm eme eme [eu]
 • phát âm Џ џ Џ џ [sr]
 • phát âm ĉ ĉ [eo]
 • phát âm אלף אלף [he]
 • phát âm Б б Б б [sr]
 • phát âm Њ њ Њ њ [sr]
 • phát âm ሒ [am]
 • phát âm Ж ж Ж ж [sr]
 • phát âm חֵית חֵית [he]
 • phát âm Ј ј Ј ј [sr]
 • phát âm П п П п [sr]
 • phát âm З з З з [sr]
 • phát âm Л л Л л [sr]
 • phát âm У у У у [sr]
 • phát âm erra (nf) erra (nf) [sro]
 • phát âm К к К к [sr]
 • phát âm Ц ц Ц ц [sr]
 • phát âm ema (nf) ema (nf) [sro]
 • phát âm A a A a [sr]
 • phát âm scèscia scèscia [sro]
 • phát âm Т т Т т [sr]
 • phát âm Е е Е е [sr]
 • phát âm enna (nf) enna (nf) [sro]
 • phát âm ti (n.) ti (n.) [sro]
 • phát âm Р р Р р [sr]
 • phát âm essa (nf) essa (nf) [sro]
 • phát âm М м М м [sr]
 • phát âm efa (nf) efa (nf) [sro]
 • phát âm Н н Н н [sr]
 • phát âm ሑ [am]
 • phát âm В в В в [sr]
 • phát âm С с С с [sr]
 • phát âm Х х Х х [sr]
 • phát âm zéta zéta [cs]
 • phát âm di (nf) di (nf) [sro]
 • phát âm О о О о [sr]
 • phát âm ci (n.) ci (n.) [sro]
 • phát âm vu dòpia vu dòpia [sro]
 • phát âm И и И и [sr]
 • phát âm i grega i grega [sro]
 • phát âm ella (nf) ella (nf) [sro]
 • phát âm Д д Д д [sr]
 • phát âm cu (nf) cu (nf) [sro]
 • phát âm Ф ф Ф ф [sr]
 • phát âm Г г Г г [sr]
 • Ghi âm từ ላ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሖ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሕ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሔ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሓ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሐ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሎ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ል [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሌ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሊ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሉ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ለ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሆ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ህ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሄ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሃ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሂ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሁ [am] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ሀ [am] Đang chờ phát âm